director Geoffrey Taylor
14min   •   USA   •   2014
Drama    •    Live action
Bo Mirosseni
5min   •   USA   •   2015
Romantic    •    Live action
director Wesley Versteeg
7min   •   Belgium   •   2012
Dramedy    •    Live action
Justin Tagg
Представи си, че си герой в компютърна игра и един ден се осъзнаваш – поглеждаш себе си и виждаш ръцете и краката си, перфектно възпроизведени, и се питаш „откъде съм дошъл”. Би могъл да търсиш вечно и да проследиш цялото си съществуване до всеки пиксел. Но никога не би намерил екрана. Знам, че това звучи лишено от надежда. Но само ако вярваш, че ти СИ пиксела.
SUBMIT FILM
PRESSCENTER WHAT IS KINEMATOGRAF TOP 42 FILMS RIGHTS JOIN KINEMATOGRAF CONTACTS


project lead by Kinematograf Media Foundation
with love from Sofia, Bulgaria

site engineered by uli.space
some rights reserved © 2012-2017